Renk-ses-koku

  http://www.muhammedinur.com/forum/vi...p=75875#p75875  Münir DERMAN (k.s) ALLAH Dostu Der ki-II

  RENK - SES - KOKU

  Renk ve renkler vardır. Bunlar gözün seçtiği ve ruha bildirdiği mefhumlardır.
  Fen labaratuvarının raporuna göre yedi renk vardır.
  Bir menşurdan (kristalden) geçirilen ziyâda görülür.
  Tabiî olarak da bu tahlil ebe kuşağında görülür.
  Renk, madde değildir. Maddede görüntüdür.
  Dünya yüzünde nebatlarda, madenlerde bütün canlılarda görünür.
  El ile tutulmaz. Görünür.

  Kokular da aynıdır. Yalnız göz ile görünmez. Burun ile duyulur.
  El ile tutulmaz. Ama renk ve koku vardır.

  Çirkin ve güzel vardır. Görünür, el ile tadılmaz.
  Ses vardır, göz ile görünmez, el ile tutulmaz. Kulak ile duyulur. Amma vardır.
  Karanlıkta renk görünmez. Koku duyulur. Ses de duyulur. Karanlıkta...
  Koku ve ses hava olmayan yerde duyulmazlar, hissedilmezler.
  Gözün görmediği renkler kulağın duymadığı sesler, burnun alamadığı kokular da vardır. Bu ne demek?
  Evet öyledir. Vardır.
  Maddede görünen renkler, bazılarında devamlıdırlar. Bazılarında değişirler.
  Sararırlar, Solarlar. Kaybolurlar. O hâlde renkler de fânidirler. Kokular da öyledirler.
  Yalnız sesler bâkidirler. Sesler, kelâmın duyuluşudur. Kelâm kadîmdir.
  Yani evveli âhiri yoktur. Ezelden vardır. O hâlde bâkidir. Fâni değildir.

  Bütün kâinat ezeli ve kadim olan ALLAH'ın kudret ve kuvvetlerinin takdir olunan müddet zarfında mekânda görünüşüdür.
  Sözü bitirmeden şunları biraz düşünmenizi dilerim.
  Bazı çiçekler vardır, kokar. Bazıları vardır kokmaz.
  Bütün meyyaların meyvaya dönecek çiçekleri kokmaz. Bazıları kokar.
  Yer altı ve yer üstü nebati yiyecekler de öyledir. Bunları tedkik ediniz.
  Sessiz sözsüz, görünür görünmez bir şey fısıldar. Bu fısıltı olanı duymaya çalışınız.

  30.10.1978  Menşur: Prizma.
  Ziyâ: ışık
  Nebat: (C: Nebatât) Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki.
  Kadîm: Eski zaman. * Başlangıcı olmayan. Uzun zamandan beri var olan. * Evveli bilinmeyen hâl ve keyfiyet.
  Bâki: Ebedî, dâimî. Sonu gelmez. Ölmez. * Sonsuz. * Cenab-ı Hak. * Artan. Geri kalan. * Bundan başka.
  Fâni: Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misâfir.
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Renk-ses-koku started by kulihvani Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri