+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Berat kandilimiz mübarek olsun

 1. #1
  kulihvani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.03.2010
  Mesajlar
  530
  Blog Sayısı
  157
  Teşekkür Et
  9
  38 Konusuna 43 Teşekkür Almış

  Berat kandilimiz mübarek olsun

  BERÂET GECEMİZ:  Es-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.

  Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.

  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  Es-selâtu ve's-selâmu aleyke Ya Rasûlullah


  اللّٰهمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى ﺁلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ

  "ALLAHUmme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyike
  ve Rasûlike ve Nebiyyi’l- ummiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi! "


  BİZ BİR-İZ YÂRr!.


  ReCEB-ŞabÂN ve RamazÂN
  GEÇmiş-GELecekte >şU ÂN
  ->UYANık-sa ve ->ÂYIK-sa
  ->İnsÂN İLe ->BİLe SuLtÂN!.


  ZEVK 6839

  biR DELi ESEr -> Yürekte.. -> ÜÇ AYLarda -> AŞK RüzGÂRı
  BİZ BİR-İZ OLur KüLLî ŞEYy!.. >EL BiRR-ü-BÂR BERZÂRı!.
  -> “UYUT!”rum!. -> UYkuLarım!. >COŞar DELi DUYguLarım!
  “TEK-e TEK”-te ->TEK BAŞıma.. ->YAŞA/tırım ->NAZLı YÂR’ı!.


  27.05.14 ->14:39
  brsbrs..tktktrstkkmİZsszveısszbyldgçrzmÂNn..
  Üç Aylar, İslam Âlemi için önemi büyük olan kudsî aylardır...

  Ramazan ayı 2015 yılında 18 Haziran günü başlayacaktır.

  SAvm-ı Süre ->HiLÂLLedir
  YÂR CeMÂLi ->CeLÂLLedir
  KuLLUk kOLAY KuL İhvÂnim
  “KüLLî ŞEYy”i -> KemÂLLedir!.

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Receb ayı ALLAH’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” buyrmuştur.
  (Beyhâkî, Fedâilü’l-Evkât; İbn Hacer el-Askalânî, Tebyînu’l-‘Aceb; Suyûtî, Tefsîru’l-Kur’ân)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:“Receb ALLAH Teâlâ’nın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır,” buyurmuştur.
  (Deylemi, Firdevs, No:3276; 2/275; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:
  اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ : ALLAHümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan.: Ey ALLAH’ım! Receb ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazana ulaştır.”
  diye duâ ederlerdi.
  (Enes b. Malik radiyallahu anhudan; İ. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259; Taberanî, el-Mucemu’l-Evsat, No:3951; 4/558, Beyhakî, Şuabu’l-Îman, Sıyam:23, No:3815; 3/375; Keşfu’l- Hâfâ)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şaban ayı, Receb ile Ramazan ayı arasında, insanların kıymetinden gaflete düştükleri bir aydır. Halbuki o amellerin ALLAH’a yükseltildiği bir aydır. Ben de amelimin ALLAH’a oruçlu olduğum halde yükseltilmesini isterim.” buyurmuştur.
  (Nesaî, Sıyam, 70; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, nr. 9858; Beyhakî, Şuabu’l-İman, nr. 3540)

  ---Zeyd b. Eslem radiyallahu anhu’nun rivâyet ettiğine göre, Efendimiz Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e sadece Receb ayında oruç tutan bir topluluktan bahsedildi. Bunun üzerine;
  Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Onlar Şaban ayında neredeler?” diye ikaz ederek, üç ayların hepsinin ayrı ayrı önemli olduğunu, birinde çok amel edip de diğerininin terk edilmemesi gerektiğini tavsiye etmiştir.
  (Abdürrezzâk, el-Musannef, nr. 7858)

  ---İmam Ali kerremâllahu vechehu'den. “Şabanın onbeşinci gününü oruç tutun, gecesinde kâim olun” meâlinde ibn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.
  (Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 4, Hadîs No: 1388)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibâdete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü (onbeşinci günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca ALLAHu Teâlâ (keyfiyeti bize meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) Mübtelâ olan yok mu? Ona afiyet vereyim. (Belâdan kurtarayım) şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? buyurur.”
  (İmam Ali ibn-i Talib kerremâllahu vechehu'den; Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 834; İmam Şa'ranî, el-Uhûdü'l-Kübrâ, s.231.; Sünen-i ibn-i Mâce, Cild 4, Hadîs No: 1390)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şüphesiz ALLAHu Teâlâ şaban ayının onbeşinci gecesi (kullarına rahmetle) bakar ve herkese mağfiret eder. Yalnız ona şirk koşana veya müşahine (kin besleyen ve bid'at sahibine) mağfiret etmez.”
  (Ebû Musa el-Eş'arî radiyallahu anhu'dan; Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 4037; İmam-ı Şa’ranî, el-Uhûd'ül-Kübrâ, s.231; Taberanî; Bezzâr; Beyhâkî rivâyet etmişlerdir.)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Şabanın yarısında (berat gecesinde) ALLAH kullarına muttali olur. Mü'minleri bağışlar, kâfirlere mühlet verir. Kin ehlini ise kinlerini bırakıncaya kadar (affetmeden) kendi hallerinde terk eder.” buyurmuştur.
  (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 3217)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:“Eceller Şabandan şabana son bulur. Hatta kişi evlenir, çocuğu olur. O ise ismi ölüler listesine alınmıştır.” buyurmuştur.
  (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 6028)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAH, Şaban ayının ortasındaki berat gecesi dünya semâsına tecelli edip müşrik ve nahak (haksız) yere (başkalarına öfkelenip) düşmanlık yapan kimseden başka tüm insanları bağışlar.”
  (Râmûz-ul Ehâdîs, Hadîs No: 1289)

  Aziz kardeşlerim;
  Pazartesi ve perşembe oruçlarının da Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLemin ve ÜMMetinin MuhaMMedî HaYyatında önemi o kadar büyüktür ki;

  ---Ebu Katâde el-Ensârî radiyallahu anhu’ın naklettiğine göre, bir kimse Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in yanına gelerek pazartesi günü orucunu sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem de: “Evet, o gün ben dünyaya geldim ve yine o günde Kur’ÂN bana indirilmeye başlandı.” diye cevâb vermiştir.
  (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/299; İbn Huzeyme, Sahîh, 3/299)

  Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın sebeb ve faziletini bir başka hadis-i şerifte şöyle belirtmiştir:
  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “O iki gün amellerin ALLAH’a arz edildiği gündür. Ben de amellerimin oruçlu bir şekilde ALLAH’a arz edilmesini isterim.” buyurmuştur.
  (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/199)

  ---Kudâme b. Mazûn’un azatlısı anlatıyor: Üsame b. Zeyd radiyallahu anhu’un azatlısı Harmele radiyallahu anhu, Vadi’l-Kurâ denilen yerdeki mallarına bakmak için gidiyordu. Bu yolculuk esnâsında ben de ona arkadaşlık ettim. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. Ben ona: “Yaşın ilerlemiş, bedenin de zayıflamış. Buna rağmen hâlâ oruç mu tutuyorsun!” dedim. Şöyle cevâb verdi: “Evet, çünkü Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı da ben: “Yâ Rasûlallah, siz pazartesi ve perşembe günü oruç mu tutuyorsunuz?” demiştim Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Evet, çünkü ameller pazartesi ve perşembe günleri arzedilir.” buyurmuştu.
  (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/204-205; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, 4/293, Fedâilü’l-‘Amâl, s. 517)

  Azîz cÂNlar;

  Mübârek Regâib gecemizi, 23 Nisan 2015 de Rabbımız TeÂLÂ ve Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem İLe BİLe Yaşadık Hamd OLsun!.

  Mi’âc gecemizi, 15 Mayıs 2015 de Rabbımız TeÂL ve Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem İLe BİLe Yaşadık Hamd OLsun!.

  Berat Gecemiz ise önümüzdeki 1 Haziran 2015 Pazartesi İnşâe ALLAHu TeÂLÂ..

  Ramazan Ayı 18 Haziran 2015 Perşembe günü başlıyor,
  Kadir Gecemiz 13 Temmuz 2015 Pazartesi günü,
  Ramazan Bayramımız 17 Temmuz 2015 Cuma günü OLacak İnşâe ALLAHu TeÂLÂ..
  اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
  ALLAHümme bârik lenâ fî Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazan.: Ey ALLAH’ım! Receb ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazana ulaştır!.

  ÜÇ AYy DUALarıMız:

  RECEB-i ŞERîF DUÂMız:


  10 Gün SubhÂNALLAHi’l- Hayyi’l- Kayyûm (El Hay ve El Kayyum olan ALLAH’ı tesbih ederim.)
  10 Gün SubhÂNALLAHi’l- Ehadi’s- Samed (Bir ve her şeyin ona muhtaç olduğu ALLAH’ı tesbih ederim)
  10 Gün SubhÂNALLAHi’l- Gafuru’r- Rahîm (Mağfiret eden ve Rahîm olan ALLAH’ı tesbih ederim.)

  ŞABÂN-I ŞERîF DUÂMız:

  10 Gün Yâ Latîf ALLAH celle celâlihu (Lütfeden şÂNı yüce olan ALLAH celle celâlihu)
  10 Gün Yâ Rezzâk ALLAH celle celâlihu (Rızık veren ve şÂNı yüce olan ALLAH celle celâlihu)
  10 Gün Yâ Azîz ALLAH celle celâlihu.. (Azîz olup şÂNı yüce olan ALLAH celle celâlihu)

  RAMAZÂN-ı ŞERîF DUÂMız:

  10 Gün Yâ Erhame’r- Rahîm ALLAH celle celâlihu(Ey merhametlilerin en merhametlisi ALLAH celle celâlihu)
  10 Gün Yâ Gaffâre’z- Zünûb ALLAH celle celâlihu (Ey tüm günahları affeden ALLAH celle celâlihu)
  10 Gün Yâ Atika’r- Rikâb ALLAH celle celâlihu.. (Ey kullarını âzad eden ALLAH celle celâlihu)


  Bütün İsLâm ÂLeminin ve Her ÜMMet-i MuhaMMedîn ve de AZİZ CANLarımızın LeyLetü’l-Berae'sinin Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem’in şu yüce DUÂSInda BİZ BİR-İZ BULmasına can ü gönüLden;
  EL BÂRİÜ celle celâlihu, EL BÂRRU celle celâlihu, EL BERRU celle celâlihu OL-ÂN ALLAHu Zü’L- CeLÂL’imİZe Niyâz-ü-DuÂmı EDerim!.  5. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
  Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî "Amelü’l-leyli ve’l-leyl[glow=#FF0040]" isimli eserinde
  Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in :
  “Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür
  buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur.
  TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ ruhi Seyyidinâ Muhammedin fi’l-ervâhi Ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâdi Ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fi’l-kubûri.

  MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Ruhlar içinde (arasında) Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna salât-ü-selâm eyle! Cesedler (cisimler) içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellemin cesedine salât-ü-selâm eyle! Kabirler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine salât-ü-selâm eyle


  Konu kulihvani tarafından (Tue, 02.06.2015 Saat 19:55 ) değiştirilmiştir.
  Share |

 2. kulihvani Bu Konu İçin Teşekkür Edenler Listesi


+ Konu Cevaplama Paneli

Bu konuyu okuyan üyeler toplam : 4

Hareketler : (Hepsi)

 1. admin
 2. kulihvani
 3. nur-ye

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok