+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: İNANCIM ile ilgili çalışma notları!

 1. #1
  nur-ye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.03.2010
  Bulunduğu yer
  BURSA
  Mesajlar
  622
  Blog Sayısı
  126
  Teşekkür Et
  146
  43 Konusuna 50 Teşekkür Almış

  İNANCIM ile ilgili çalışma notları!

  EUZÛ BİLLÂHİ MİNE'Ş-ŞEYTÂNİ'R-RACÎM Bİ'SMİ'LLÂHİ'R-RAHMÂNİ'R-RAHÎM

  ---“Fe sebbih bismi rabbike’l- azîm (azîmi).: Artık Rabbini “Azîm” ismi ile tesbih et.” (Vâkıa 56/96)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Cehennemin başlıca memurları bulunan on dokuz zebâniyenin azâb etmesinden kurtulmasını arzu eden kimse Besmele-i şerîfe'ye devam etsin." (Nevâdirü’l-usûl)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Fâtiha sûresini okuduğunuzda Besmeleyi de okuyunuz. Zira Fâtiha Kur'ân'ın anası, Kitabın anası ve Seb ul-Mesânîdir. “Bismillâhirrahmânirrahîm” de onun âyetlerinden bir âyettir." buyurdu. (Ebû Hureyre radiyallahu anhu’dan; Dârekutnî, Sünen, 1/312)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Bana öyle bir âyet indirildi ki, Dâvûd oğlu Süleymanla Ben den başka kimseye indirilmedi. Bu âyet “Bismillâhirrahmânirrahîm” dir.” buyurdu. (Heysemî, 7:86)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Bütün İlâhî Kitabların Anahtarı Besmele-i Şerîfe'dir." buyurdu. (Münâvî)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Bismillâhirrahmânirrahîm” ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam etmez ve köksüzdür (nasibsiz, eksik, hayrı kesik olur.)” buyurdu. (İ. Ahmed, Müsned 2/259; Münâvî)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Gerçek şu ki şeytân, Besmele çekilmeyen yemeği benimseyerek kendi hakkı sayar.” buyurdu. (Müslim, eşribe 102; Ebû Dâvûd, etime 15)

  ---İbn-i Ömer radiyallahu anh’dan: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:"Cebrâil bana vahiy ile geldiğinde ilk gönlüme ilka ettiği şey; 'Bismillâhirrahmânirrahîm' oldu." buyurmuştur. (Dârekutnî)

  ---Hazret-i Osman radiyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e “Bismillâhirrahmânirrahîm”den sordu.
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona: "Bismillah, ALLAH'ın isimlerinden bir isimdir. Bununla ALLAH'ın en büyük ismi arasındaki yakınlık, gözün beyazıyla siyahı arasındaki yakınlık gibidir." buyurdu. (Hakim, Beyhâkî)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Kim “Bismillah”ı gönülden inanarak okursa, onunla birlikte dağlar da tesbih getirir. Ancak ne var ki dağların bu tesbih sesi duyulmaz." buyurdu. (Ebu Nuaym)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem:"Şeytân'ın insanlardan çalmak istediği Kur’ÂN'dan en büyük âyet, 'Bismillâhirrahmânirrahîm'dir." buyurdu. (Beyhâkî)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Besmele ile başlanmayan her işte bereketsizlik olur." buyurdu. (İbn-i Mâce)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Besmeleyi terk eden Allah'ın kitabından yüz on dört ayeti terk etmiş olur." buyurdu.
  (Zeylaî, Cemaleddin Abdullah b. Yusuf b. Muhammed, Tahrîcu'l-Ehâdîs ve'l-Âsar el-Vâkia fî Tefsîri'lKeşşâf li'z-Zamehşerî, (thk. Abdullah b. Abdurrahman es-Sa'd), Riyad 1414, I, 21.)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Besmele ile başlamayanın abdesti tam değildir." (İbn-i Mâce)
  Konu nur-ye tarafından (Tue, 19.01.2016 Saat 06:37 ) değiştirilmiştir.
  Share |

 2. nur-ye Bu Konu İçin Teşekkür Edenler Listesi


 3. #2
  nur-ye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.03.2010
  Bulunduğu yer
  BURSA
  Mesajlar
  622
  Blog Sayısı
  126
  Teşekkür Et
  146
  43 Konusuna 50 Teşekkür Almış

  İNANCIM!
  1-DİN nedir?
  DİN; Akıl sahibi insanların kendi istekleri ile hem dünya, hemd ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran YOLdur.

  2-DİN kaç kısımdır?
  Din üç kısımdır. HAK din, Muharref din, Batıl din.

  3- İSLÂM DİNİnin hükümleri kaçtır?

  İslâm dininin hükümleri Üç tanedir.
  1.)İMAN; İnsan iman esaslarına inanmakla mânevi gıdasını almış, kalbini yanlış inançlardan temizleyerek doğru inançla süslemiş ve gerçek değerini kazanmış olur.
  2.)AMEL; İnsanların yaptığı işlerdir.(ALLAHa ve insanların birbirine karşı görevleri)
  3.)AHLAK;insanlara karşı düşünve ve davranışlarımızı düzenleyen hükümlerdir.

  4- İMAN nedir? Kaça ayrılır?
  İMAN;Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallahu aleyhi ve sellem’in ALLAHu Zü’l Celâlihu tarafından getirdiği şeylerin doğru olduğuna kalb ile inanmak ve dil ile söylemektir.
  1.) İCMÂLİ İMAN; ALLAHu Zü’l Celâlihu’ya ve Hz. Muhammed Sallahu aleyhi ve sellem’in peygamberi olduğuna inanmak.
  2.) TAFSİLİ İMAN; İman esaslarına topluca inanmak (Âmentü)

  5- İMANın sahih ve makbul olmasının şartları nelerdir?
  -İman ye’s halinde olmamalıdır; son anda inanmak insana fayda vermez.
  -Müslüman dini hükümleri inkâr edici söz ve davranışta bulunmamalıdır.
  -Dini hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmelidir.

  6-Melekler nasıl varlıklardır?
  Bazı melekler NURdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, erkek-dişisi yoktur. ALLAHu Teâla’nın sevgili kullarıdır. ALLAHu Zü’l Celâlihu’nun emirlerini kusursuz yerine getirirler. Hiç günah işlemezler.
  Azrâil- Cebrâil - Mikâil ve İsrâfil
  Münker Nekir – Kirâmen Katibi – Rıdvân – Malik

  7- Vahiy nedir?
  Bir şeyin gizli ve çabuk bildirmektir. ALLAHu Zü’l Celâlihu tarafından doğrudan doğruya veye elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir.

  8- Dört büyük KUTSAL KİTAB kimlere inmiştir.
  1.)Tevrat; Musa aleyhi’s-selâm’a,
  2.)Zebur; Davud aleyhi’s-selâm’a,
  3.)İncil; İsa aleyhi’s-selâm’a,
  4.)Kur'ân-ı Kerim; Peygamber efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e

  9- SAHİFEler hangi peygamberlere inmiştir?
  Peygamberlere Gönderilen Sahifeler:
  1.) 10 sahife, Âdem aleyhi’s-selâm’a,
  2.) 50 sahife, Şit aleyhi’s-selâm’a,
  3.) 30 sahife, İdris aleyhi’s-selâm’a,
  4.) 10 sahife, İbrahim aleyhi’s-selâm’a gönderilmiştir. Bunların toplamı 100 sahifedir.

  10- Kur’ân-ı Kerim kimin zamanında mushaf(kitab) haline getirilmiştir?
  --Ebubekir radıyallâhu anh zamanında kitap haline getirildi. Kur’ân-ı Kerim sayfaları deri parçaları ve eşyaların(tahta, kemik, hurma yaprağı, ve ince beyaz taşlara) üzerine yazılarak çok sıkı bir şekilde korunuyordu..
  --Osman radıyallâhu anh tarafından çoğaltılmıştır.

  11- KÂDER neye denir?
  Kâder; Kainatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını ALLAHu Zü’l Celâlihu’nun ezelde bilmesi ve takdir etmesine KÂDER denir.
  ---''Hiç şüphesiz, Biz herşeyi KÂDER ile yarattık.’’ (Kamer Suresi,49)

  12-KAZA neye denir?

  Kaza: ALLAHu Teâla'nın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına KAZA denir.

  13-TEVEKKÛL nedir?
  Tevekkül; yapacağımız herhangi bir iş için bütün gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra, sonucu ALLAHu Teâla’dan beklemektir.
  ---"Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından nasibinizi arayın." (Cuma sûresi, 10.)
  ---Devesini dışarda bağlamayıp salıveren ve Allah'a tevekkül ettim diyen bir kişiye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: "Önce deveni bağla, sonra tevekkül et." (Keşfu'l-Hafa, c. 1, s. 144)

  14- MÛCİZE nedir?
  mucize, terim olarak “Yüce ALLAHu Teâla’nın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak desteklemek için yarattığı, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır.

  15-KERÂMET nedir?
  Kerâmet: ALLAHu Teâlanın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağanüstü olaylardır.

  16- KUR’ÂN-ı KERİMde ismi geçen peygamberler kimdir?
  Peygamberlerin bir kısmı bir kavme, bir bölgeye, bazıları da bütün âleme ve insanlığa gönderilmiştir. Bunların ne kadar oldukları bildirilmemiştir; sayılarını ancak ALLAHu Teâla bilir. Kur’an-ı Kerîmde peygamberlerin sadece bir kısmından bahsedilir. Onlar da şunlardır:
  1. Hz. Adem (a.s)/2. Hz. Idris (a.s)/3. Hz. Nuh (a.s.)/4. Hz. Hûd (a.s)/5. Hz. Salih (a.s)/6. Hz. Ibrahim (a.s)/7. Hz. Ismail (a.s)/ 8. Hz. Lût (a.s) /9. Hz. Ishak (a.s)/10. Hz. Yakûb (a.s)/11. Hz. Yusuf (a.s)/12. Hz. Eyyûb (a.s)/13. Hz. şuayb (a.s)/14. Hz. Musa (a.s)/15. Hz. Harun (a.s)/16. Hz. Davut (a.s)/17. Hz. Süleyman (a.s)/18. Hz. Zülkifl (a.s)/19. Hz. İlyas (a.s)/20. Hz. El- Yesâ (a.s)/21. Hz. Yunus (a.s)/22. Hz. Zekeriya (a.s)/23. Hz. Yahya (a.s)/24. Hz. Isa (a.s)/25. Hz. Muhammet (s.a.v)
  Bunlardan başka Kur’an-ı Kerîmde isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları hakkında kesin bilgi olmayanlar vardır ki; bunlar da şunlardır: Üzeyir- Lokman - Zü’lkarneyn.

  17-İNANÇ yönünden insanlar kaça ayrılır?
  İnsanlar inanç yönünden üç kısma ayrılır:
  1) Mü’min: ALLAHu Teâla’nın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ALLAHu Teâla’nın Peygamberi olduğuna kalbi ile inanan ve bu inancım dili ile söyleyen kimselere “Mü’min” denir.
  ---“Mü’minler ancak Allah’a ve Resûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” (Hucurât Sûresi, 15)
  2) Münafık: ALLAHu Teâla’nın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğine kalbi ile inanmadığı halde, dili ile inandığım söyleyen kimselere “münafık” denir.
  ---“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde «Allah’a ve ahiret gününe inandık » derler. ” (Bakara Sûresi, 8)
  ---“Onlar (kendi akıllarınca) güyâ Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.” (Bakara Sûresi, 9)
  ---«Şüphe yok ki münâfıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. » (Nisâ Sûresi, 145)
  Münâfıkların Özellikleri :
  ---Hadis- i Şerif : Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu : “Münâfık’ın alâmeti üçtür.
  1- Söyledikleri zaman yalan söylerler,
  2- Söz verirler sözlerinde durmazlar,
  3- Emanete hiyanetlik ederler. ” (S. Buharî : K. Îmân - C. 1 / Hd : 31-32)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : “Ümmetim için en çok korktuğum kimse, konuşmasını iyi bilen mümâfık bir kimsedir” (Müsned, Ahmed Îbni Hanbel - C.1 Sh. 22-24 )
  ---“(Mûnâfıkları) Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar ?” (Münâfikûn Sûresi, 4)
  3) Kâfir: ALLAHu Teâla’nın varlığına ve birliğine ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberliğine kalbi ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere “Kâfir” denir.
  ---“Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mi ediyorsunuz ? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık ; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.” (Bakara Sûresi, 85)
  ---“Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca “Ben şimdi tevbe ettim” diyenler ile kâfir olarak ölenler için (Kabul edilecek) tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlanmıştır.”(Nisâ Sûresi, 18)
  ---“(Âyetlerimizi) inkar etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerindedir… Onlar ebediyyen lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır.” (Bakara, 161-162)

  18- ALLAH Teâla’nın VARLIĞI ve BİRLİĞİ nedir?
  Akıl sahibi olan ve erginlik çağına gelen her insanın ilk ve en önemli görevi, ALLAHu Teâla'nın varlığına ve birliğine inanmaktır.
  Müslüman ALLAHu Teâla‘ya Şöyle İnanır:
  - ALLAH vardır ve birdir. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. ALLAH yaratıklardan hiç birine benzemez. ALLAH'ın varlığı kendindendir. Hiç bir şeye muhtaç değildir. Bütün varlıklar O'na muhtaçtır.
  - ALLAH daima diridir. ALLAH, her şeyi bilir, her şeyi işitir ve her şeyi görür.
  - ALLAH diler, dilediğini yapar, O'nun işine kimse karışamaz.
  - ALLAH, sonsuz kudret ve kuvvet sahibidir, her şeye gücü yeter.
  - ALLAH, yaratıcıdır; Dilediğini yoktan var eder, dilediğini yok eder. Kâinatta her ne varsa hep O'nun yaratması iledir. Yarattığı her şeyde bir hikmet vardır.
  - ALLAH'ın sözü vardır, peygamberlerine sözünü duyurmuş, emirlerini bildirmiştir. Dinimizin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim, ALLAHu Teâla'nın sözüdür.
  ---"...Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık." (Kamer suresi, 49)

  19- PEYGAMBER, RASÛL, NEBİ, ne demektir?
  Peygamber: ALLAHu Teâla'nın elçisidir.
  Nebi: ALLAHu Teâla'nın kitap göndermediği peygamberlere denir.
  Resûl: ALLAHu Teâla'nın kitap gönderdiği peygamberlere denir.

  20- Peygamberlere olan ihtiyaç nelerdir?
  İnsanlar kendi akıllarıyla Yüce ALLAHu Zü’l Celâlihu’nun varlığını ve birliğini anlayıp kavrayabilirlersede O’nun yüce sıfatlarını kavrayamazlar. ALLAHu Teâla’ya nasıl kulluk ve ibadet edileceğini, âhiretle ilgili işleri, oradaki ödül ve cezanın nasıl olacağını dosdoğru bilmezler. İşte bu gerçekte insanların bu ihtilaçlarını karşılamak için Yüce ALLAHu Zü’l Celâl peygamberler göndermiştir. Onlara her şeyi bildirmiş ve onları insanlara doğru yolu göstermeleri için görevlendirmiştir.
  İnsanlar dünyada çalışmakla her şeye ulaşabilirler ve en yüksek mertebelere çıkabilirler, fakat peygamber olamazlar. Çünkü peygamberlik insanın kendi çalışma ve gayretine dayanan bir hüner değildir. O’nu Yüce ALLAHu Zü’l Celâl dilediğine verir. Çalışıp çabalamakla peygamber olunmaz. Bu husus Kur’ân-ı Kerim’de;
  ---" Allah peygamberliği kime vereceğini daha iyi bilir." ( En’am:124 ) âyeti ile açıklanmıştır.

  21-Peygamberlerde bulunması vacib olan sıfatlar nelerdir?

  1. Sıdk. “Doğru olmak” demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır. Onlar asla yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendilerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygamber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekleşmemiş olurdu. Sıdkın zıddı olan yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkında düşünülemez. Bütün peygamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.
  2.Emanet. “Güvenilir olmak” demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir âyette şöyle buyurulur:
  ---"Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Âl-i İmrân 3/161). Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşünülmesi imkânsız olan bir sıfattır.
  3. İsmet. ”Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak” demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce ALLAHu Zü’l Celâl'in kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle" denilir. İsmetin karşıtı olan mâsiyetten (günah işlemek) ALLAHu Zü’l Celâl onları korumuştur. Peygamberler örnek ve önder kişiler oldukları için, konumlarını zedeleyecek davranışlardan da uzaktırlar.
  4.Fetânet. “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları” demektir. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle bağdaşmaz. Peygamberler zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı.
  5.Tebliğ. “Peygamberlerin ALLAH'tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” demektir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) peygamberler hakkında düşünülemez.
  ---"Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Mâide 5/67) meâlindeki âyet-i kerime, bu sıfattan söz etmektedir.

  22-Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in son peygamber oluşu?
  --O ALLAHu Zü’l Celâl’in elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.
  --Peygamerlerin en büyüğü ve en sonuncusu, bizim peygamberimizdir.
  --O’nun tebliğ ettiği islâm dini son dindir. ALLAHu Zü’l Celâlihu tarafından getirdiği Kur’ân-ı Kerim, bütün insanlığa seslenilen ALLAHu Zü’l Celâlihu’nun son kitabtır.
  --Önceki peygamberler belirli topluluklara gönderilmiştir. Bizim peygamberimiz ise bütün insanlığa gönderilmiştir.

  23-İSLÂM dininin temel özellikleri nelerdir?
  1)- İslâm son ilâhî dindir.
  2)- İslâm dini evrenseldir.
  3)- İslâm fıtrî bir dindir.
  4)- İslâm temizliği emreder, kolaylık dinidir.
  5)- İslâm sosyal adaleti sağlayan bir dindir.
  6)- İslâm barış ve sevgi dinidir.
  7)- İslâm güzel ahlâk dinidir.
  8)- İslâm iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar.
  9)- İslâm ruhbanlığı yasaklamıştır.
  10)- İslâm dünya ve ahiret dengesini kurmuştur.
  11)- İslâm İslâm hürriyet ve eşitlik dinidir.
  12)- İslâm akıl ve ilim dinidir.

  24-Kelime-i Tevhîd ve Kelime-i Şehâdet nedir? Anlamını açıklayınız.
  Kelime-i Şehâdet Okunuşu;
  Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resülühü.
  Kelime-i Şehâdet Anlamı;Ben şahitlik ederim ki ALLAH’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed(s.a.v) ALLAH’ın kulu ve Resûludur.
  Kelime-i Tevhîd'in Okunuşu;
  Lâ ilâhe İllâllah, Muhammedün Resûlüllah.
  Kelime-i Tevhîd'in Anlamı;ALLAH'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed ALLAH'ın Peygamberidir.

  25- ALLAHu Zü’l Celâl’in sıfatları nelerdir?
  ALLAHu Zü’l Celâl'in 14 sıfatı vardır. Bunlardan altı tanesine "zatî" sıfatlar, sekiz tanesine de "sübûtî" sıfatlar denir.
  Zâtî Sıfatlar:
  1) Vücud: Var olmak. ALLAH vardır, yokluğu düşünülemez.
  2) Kıdem: ALLAH'ın varlığının başlangıcı yoktur. ALLAH sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yok iken O yine vardı.
  3) Beka: ALLAH'ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra ALLAH'ın varlığı yine devam edecektir.
  4) Vahdaniyet: ALLAH'ın bir olması demektir. ALLAH birdir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
  5) Muhalefetün Li'l-havadis: Sonradan olan şeylere benzememek. ALLAH, yaratıklarından hiçbirine benzemez.
  6) Kıyam Binefsihi: ALLAH'ın varlığı kendindendir, ALLAH hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey O'na muhtaçtır.
  Sübûtî Sıfatlar:
  1) Hayat: Diri olmak. ALLAH devamlı olarak diridir.
  2) İlim: Bilmek. ALLAH geçmişi, geleceği, gizli ve açık herşeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.
  3) Sem'i: İşitmek. ALLAH herşeyi işitir.
  4) Basar: Görmek. ALLAH herşeyi görür.
  5) İrade: Dilemek. ALLAH diler, dilediğini yapar.
  6) Kudret: Gücü yetmek. ALLAH sonsuz kudret sahibidir, herşeye gücü yeter.
  7) Kelâm: Söylemek. ALLAH söz sahibidir, sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur'an, ALLAH'ın sözüdür.
  8) Tekvin: Yaratmak. ALLAH yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey, "ol" deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok eder.
  Konu nur-ye tarafından (Tue, 19.01.2016 Saat 06:34 ) değiştirilmiştir.
  Share |

 4. #3
  nur-ye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.03.2010
  Bulunduğu yer
  BURSA
  Mesajlar
  622
  Blog Sayısı
  126
  Teşekkür Et
  146
  43 Konusuna 50 Teşekkür Almış

  inancım

  Bir Hadis-i kudsî'de:
  ---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAHu zü’L- CeLÂL: "Benim cinlerle ve insanlarla önemli bir hadisem var! Ben yaratıyorum, benden başkasınâ ibâdet ediliyor. Ben rızıklandırıyorum, benden başkasına şükrediliyor." buyurdu.” buyurur. (Taberânî)

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Al'i seyyidina Muhammed!
  "Ey Rabbim ! Zâtının Celâline ve Saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde Sana hamdolsun"
  ---Cebrail AS, Efendimiz'e SAV, Ebu Zer RA'ın ettiği bu dua hakkında dedi ki;
  "Melekler bile onun bu duasına şaşırmışlardır. Senin ümmetinden kim bu duayı yaparsa, günahları denizin köpüklerinden ve yeryüzünün topraklarının sayısından fazla da olsa, mutlaka bütün günahları afvedilir.
  "Senin ümmetinden her kim bu dua kalbinde bulunarak sana kavuşursa mutlaka Cennetler ona aşık olur. Sağındaki ve solundaki Melekler o an "Ey ALLAH'ın velisi (dostu) ! İstediğin kapıdan gir. diye nida ederler" (Hadis'i Şerif, Hakimi, Tirmizi, Hz Ali'den RA rivayet)

  --- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim ki benim üzerime Cuma günü 80 defa Salâvât getirirse ALLAH onun 80 yıllık günâhını bağışlar.'' buyurunca Ashabı Güzin soruyor: Yâ Resûlullah! Bu nasıl bir salâvâttır?”
  ---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahümme salli âlâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ve'n nebîyyi’l-ummiyyi salâvâtını (bir oturuşta 80 kere) okur.'' buyurmuştur. (Hâkim-i Tirmizî-Nevâdirü’l-Usûl)

  ÂMeNN ve SaddakN ve de ŞâhidNÂ!. V'es-saLÂtu ve's-seLÂMu aleyke Ya RaSûLuLLaH!... sallallahu aleyhi ve sellem...Ya Rahmetenli’l Âlemin, Ve'l-hamdu li'llâhi RABBi'l-âlemîn
  .
  Konu nur-ye tarafından (Tue, 19.01.2016 Saat 06:26 ) değiştirilmiştir.
  Share |

+ Konu Cevaplama Paneli

Bu konuyu okuyan üyeler toplam : 3

Hareketler : (Hepsi)

 1. hicrani
 2. nur-ye
 3. servethan

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok